Vastuullisuus

Vastuullisuus on kaiken toimintamme arvopohja ja päivittäisiä toimintojamme tarkastellaan aina myös vastuullisuuden näkökulmasta. Käsitämme vastuullisuuden koostuvaksi taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuullisuudesta.

LUE LISÄÄ ↓

Vastuullinen toimiminen käsittää niin yrityksemme sisäisen toiminnan, asiakkaiden kanssa tehtävät projektit sekä myös kumppaniemme kanssa toimimisen. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi, noudattaen regulaatiota.

Työyhteisömme on kannustava, monimuotoinen ja inklusiivinen. Tällä tarkoitamme sitä, että tsemppaamme toisiamme, olemme tasapuolisessa asemassa keskinäisestä erilaisuudesta huolimatta sekä kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Osallistamme ja välitämme. Työhyvinvointi on merkittävä osa ajatustamme hyvinvoivasta ja elämän eri osa-alueet tasapainoittavasta henkilöstä. Teemme kaikkemme hyvinvoinnin eteen, keskitämme voimavaroja (ja budjettia) etupainotteisesti hyvinvointiin, jotta sairastaminen jäisi mahdollisimman vähälle. Reagoimme mahdollisiin poikkeamiin nopeasti ja tehokkaasti. Yrityksessämme on myös käytössä varhaisen puuttumisen ohjelma. Noudatamme ja tuemme mahdollisuuksien mukaan etä- ja hybridityöskentelyä.

Toimintamallimme on oikeudenmukainen ja reilu kaikille. Jokainen työntekijämme on myös osakkaamme ja omistaa samansuuruisen osan yrityksestä. Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstömme tekee parhaansa auttaakseen asiakkaitamme, toisiamme sekä yhteistyökumppaneitamme. Ymmärrämme, että vapaus tehdä töitä haluamallaan tavalla tuo myös vastuita, jotka ylpeänä kannamme.

Olemme digitaalisen vastuullisuuden edelläkävijöitä. Tuotamme toimialamme uusia standardeja digitaalisten palveluiden vastuullisuudelle ja viemme näitä toimintatapoja projektiemme yhteydessä myös asiakkaidemme käytännöiksi. Digitaalisten palveluiden vastuullisuus käsittää kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta. Osa-alueet tulisi huomioida uutta palveluideaa käsiteltäessä alusta asti yhtenä kokonaisuutena hankinta- ja suunnittelukriteeristöön liittäen. Olemassa olevien palveluiden osalta olemme todistetusti pystyneet vähentämään tuotettavien päästöjen määrää jopa 90 % (osa-aluekohtainen siirrettävän datan määrän vähennys erään asiakkaamme palvelussa). Olemme myös kehittäneet omia työkaluja nopeuttamaan optimointikohteiden tunnistusta ja pystymme tuottamaan asiakkaalle tehokkaasti analyysin heidän digitaalisten palveluiden ympäristövastuullisuuden tilasta sekä luomaan kehityssuunnitelman päästöjen vähentämiseksi. Käytettävissämme on myös useita eri väitelleitä asiantuntijoita digitaalisten palveluiden vastuullisuuden eri osa-alueilta. Vaikka hiilikädenjälkemme on merkittävä ja pienentää yhteiskunnan hiilijalanjälkeä, alamme käytännöissä on paljon parannettavaa. Alamme käytäntöjä etulinjassa parantavana voimme tehdä suuren vaikutuksen tulevaisuuden ja ympäristömme eteen.

Omaamme myös etiikan osalta korkean tavoitetason. Tekoälyn ja datan lisääntyessä voimakkaasti, eettinen tarkastelu digitaalisten palveluiden osalta on välttämättömyys. Eettiset digitaaliset palvelut huomioivat teknisten tietosuoja ja -turva-asioiden lisäksi myös erilaiset käyttötarpeet ja -tavat.

Olemme toimineet yrityksen perustamisesta saakka hiilineutraalisti. Tämä ei tarkoita pelkästään omien päästöjemme kompensointia, vaan siihen kuuluu tarpeiden tarkastelu, hiilijalanjäljen minimointi ja vasta sitten jäljelle jäävien päästöjen kompensointi. Yrityksellemme on myös myönnetty Koodia Suomesta ry:n hiilineutraalius-merkki ja olemme sitoutuneet toimimaan hiilineutraalisti jatkossakin. Hiilijalanjälkemme on 7,2tCO2 vuodessa. Päätelaitteidemme kiertoikä maksimoidaan ja kierrätystoimenpiteet selvitetään mahdollisimman tarkasti tehokkaiksi. Kompensaatiobudjettimme sijoitetaan eettisen tarkastelun kestäviin ja konkreettisia ilmastotoimia tekeviin hankkeisiin. Näillä toimenpiteillä potentiaalinen vaikutus on suurin mahdollinen. Olemme myös sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.