Referenssit

Suunnittelemme ja kehitämme digitaalisia palveluita vastuullisesti: optimoimme niiden vaikutusta ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan. Koska se on oikein.

Hankejohtaminen hyvinvointialueille

Olemme olleet johtamassa kahden eri hyvinvointialueen toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmien käyttöönottohankkeita maaliskuun 2022 alusta alkaen. Hyvinvointialueet käynnistyvät 1.1.2023 eivätkä voi käynnistää toimintaansa ilman, että hankkeet onnistuvat. Hankkeista poikkeuksellisen haastavia tekevät kiinnitetty aikataulu, budjetti ja sisältö. Tästäkin huolimatta yrityksemme tekemistä ja toimintaa on kehuttu rauhalliseksi, järjestelmälliseksi, aikaansaavaksi ja palaute on ollut kokonaisuutena erittäin positiivista.

Näemme näissä hankkeissa myös vastuullisuuden toteutumisen yhteiskuntavastuun ja sosiaalisen vastuullisuuden kautta.

Työhyvinvoinnin kehittämisjärjestelmä työeläkeyhtiölle

Konsulttimme on toiminut työeläkeyhtiön digitaalisen palvelukehityksen tiimissä tekemässä kyselytyökalua, jota työeläkeyhtiö voi tarjota asiakkailleen työntekijöidensä työhyvinvoinnin ja työkyvyn selvittämiseen. Palvelu pitää sisällään dynaamisia kyselyitä, raportteja ja analysointia. Projektin aikana on pitänyt koordinoida eri toimittajien kanssa, tehdä arkkitehtuurilinjauksia sekä itse kehitystyötä.

Tässä projektissa korostuu digitaalisten palveluiden vastuullisuus sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. Muita digitaalisten palveluiden vastuullisuuden näkökulmia voivat olla esimerkiksi saavutettavuus, käytettävyys tai paljon keskustelua viime vuosina herättänyt energiankulutus.

Kohtaamisalustan kehittäminen

USA:lainen asiakkaamme on kehittänyt palvelualustaa, jossa mainostajat voivat kohdata hyväntekeväisyysjärjestöjä molempia tahoja yhdistävällä arvopohjalla, mahdollistaen näin tahojen yhteistyön ja hyväntekeväisyysjärjestöjä tukevan verkkomainonnan. Olemme olleet mukana kehittämässä alustaa niin arkkitehtuurin kuin ohjelmistokehityksen osalta. Konsulttiemme toiminta on saanut erittäin hyvää palautetta niin kommunikaatiokyvystä, teknisestä ymmärryksestä kuin kehitystyön laadusta.

Kehitystyön laatu onkin yksi vastuullisten digitaalisten palveluiden tärkeimmistä asioista: laadukas kehitystyö takaa palveluille pitkän elinkaaren ja pienen teknisen velan.

Mobiili- ja webpalveluiden kehitys hyvinvointiin

Suomalainen pörssiyhtiöasiakkaamme haluaa olla ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Olemme olleet lähes yhtiömme alusta saakka mukana yhteistyökumppaneidemme kanssa rakentamassa asiakkaamme mobiili- ja web-palveluita, joilla halutaan auttaa kohdistamaan yhteiskunnan varojen käyttöä sairaudenhoidosta hyvinvoinnin hoitoon.

Etupainotteinen rahankäyttö hyvinvointiin edesauttaa pienentämään terveydenhuollon kustannuksia ja lisää vastuullisuutta verovarojen käytössä.

Integraatioratkaisun kehittäminen sote-puolelle

Olemme kehittäneet startupille heidän integraatioratkaisuaan. Ratkaisun avulla lisätään asiakas- ja potilasturvallisuutta leikkaussaleissa helpottamalla laatupoikkeamailmoitusten tekemistä. Ohjelmistoarkkitehtimme on suunnitellut ja toteuttanut kyseisen integraation web-pohjaiseen järjestelmään.