Vas­tuul­li­sia di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta, hii­li­ja­lan­jäl­ki tie­dos­ta­en

Olemme vastuullisten digipalveluiden asiantuntija. Tähtäämme aina siihen, että digipalvelut (järjestelmät, pilvipalvelut, serverit, nettisivut, datansiirto jne.) luodaan tai muokataan mahdollisimman kestäviksi, vähän energiaa kuluttaviksi ja vähäpäästöisiksi, jolloin ne myös elinkaarensa aikana tarjoavat merkittäviäkin taloudellisia säästöjä. Osaamme mitata organisaation digipalveluiden hiilijalanjäljen, esimerkiksi raportointia varten ja/tai jotta se voidaan minimoida. Osaamme muuntaa vastuullisuusstrategianne tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi, joiden vaikutuksen pystyy mittaamaan.

Trail Openers Oy:n asiakastyytyväisyys on erittäin korkea (NPS=100). Kuuntelemme asiakkaan tarpeita tarkalla korvalla. Hoidamme myös kaikki digipalveluiden arkkitehtuuri- ja kehitysasiat ammattitaidolla ja vastuullisuus huomioon ottaen. Soita tai laita viestiä ja keskustellaan tilanteestanne ja tarpeistanne tarkemmin!

Digipalveluiden hiilijalanjäljen kartoittaminen ↓Digipalveluiden muutokset jatkuvaa raportointia varten (esim. CSRD, ESRS) ↓Henkilökunnan kouluttaminen olennaisuusanalyysin mukaisesti ja tarvittavat IT-muutokset ↓Digipalveluiden optimointi vähäpäästöisiksi ↓Uusien vastuullisten digipalveluiden suunnittelu ja kehitys ↓Asiantuntijaluento vastuullisista digipalveluista ↓

Digipalveluiden hiilijalanjäljen kartoittaminen

Organisaation toiminnan hiilijalanjäljen kartoittaminen on vahva kilpailuetu, suuret yritykset eivät pian pysty toimimaan sellaisten kumppanien kanssa, jotka eivät voi kattavasti raportoida hiilijalanjälkeään. Suurten yritysten on itse pystyttävä raportoimaan sekä oman toimintansa, että koko arvoketjunsa hiilidioksidijalanjälki.

Osaamme kartoittaa organisaationne digipalvelujen hiilijalanjäljen, olivatpa kyseessä omat järjestelmänne, ostetut järjestelmät, pilvipalvelut, serverit tai esimerkiksi yrityksenne ulkoiset nettisivut. Mittaamme organisaation digipalveluiden hiilijalanjäljen, jotta voitte raportoida sen eteenpäin ja myös, jotta hiilijalanjälkeänne voidaan pienentää.

Energiankulutuksen pienentäminen ja digitaalisten palveluiden muuttaminen kestävämmiksi tuo myös taloudellisesti merkittäviä säästöjä palveluiden elinkaaren aikana. Toimimme myös alan tunnetuimpien ja parhaimpien yhteistyökumppanien kanssa ja pystymme kartoittamaan hiilidioksidipäästöt EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n määrittelemien scope 1-3 osalta. Soita tai laita viestiä ja keskustellaan tilanteestanne ja tarpeistanne tarkemmin!

Halutessanne voimme auttaa myös kompensaatioon liittyvissä asioissa, jos organisaation omia toimintamalleja ei ole mahdollista saada vähäpäästöisemmiksi ja organisaatio tähtää kohti hiilineutraaliutta.

Digipalveluiden muutokset jatkuvaa raportointia varten (esim. CSRD, ESRS)

Osaamme auttaa teitä niin pienissä kuin isoissakin ICT-muutoksissa, joita raportointivalmiuden ja jatkuvan seurannan aikaansaaminen valtaosassa organisaatioissa vaatii. Olennaisuusanalyysin pohjalta valikoidut kohteet vaativat valtavan datamäärän tuottamista, mahdollisesti uusia datalähteitä, alihankkijoiden osallistamista datan tuottamiseen, sekä raportointiympäristön muutoksia. Näin vastuullisuusnäkökulma saadaan luontevasti integroitua osaksi olemassa olevaa johtamisjärjestelmää ja päivittäistä operatiivista toimintaa. Organisaationne voi saada tästä myös merkittävää kilpailuetua. Soita tai laita viestiä ja keskustellaan tilanteestanne ja tarpeistanne tarkemmin!

Henkilökunnan kouluttaminen olennaisuusanalyysin mukaisesti ja tarvittavat IT-muutokset

Sen lisäksi, että voimme auttaa teitä kaikissa ICT-muutoksissa, joita raportointivalmiuden ja jatkuvan seurannan aikaansaaminen vaatii, voimme yhdessä kumppaniemme kanssa tarjota myös kattavat koulutukset koko henkilöstöllenne, jos henkilöstö on todettu olennaiseksi kohteeksi CSRD:n osalta. Online-koulutukset voivat olla yleisellä tasolla vastuullisuutta käsitteleviä tai juuri teidän organisaatiollenne suunnattuja. Koulutukset voidaan toteuttaa joko teidän omalla koulutusalustallanne tai voimme tarjota teille alustan. Soita tai laita viestiä ja keskustellaan tilanteestanne ja tarpeistanne tarkemmin!

Digipalveluiden optimointi vähäpäästöisiksi

Käymme läpi organisaatiosi digitaaliset palvelut ja niiden energiankulutuksen ja viemme vastuullisuuden palveluissanne uudelle, kestävälle tasolle. Voimme aloittaa pienellä Proof-of-Concept-harjoituksella, esimerkiksi yhden digipalvelun tai sen osan mittaamisella ja optimoinnilla. Proof-of-Concept-harjoituksen avulla voimme yhdessä varmistaa, että valitut ideat, ratkaisut ja menetelmät soveltuvat juuri teidän organisaatioonne toivotulla tavalla. Jos olette tyytyväisiä tuloksiin, teemme konkreettisen tiekartan kohti vastuullisia digipalveluita, jota toteutamme yhdessä sovituilla tavoilla ja aikataululla. Varmistamme osaamisen siirtymisen organisaatioonne, jotta olette jatkossa kyvykkäitä toimimaan myös ilman apuamme.

Kokemuksemme perusteella valtaosalla organisaatiosta on runsaasti voitettavaa niin taloudellisesti kuin kestävän kehityksenkin kannalta, kun olemassa olevat digipalvelukokonaisuudet optimoidaan uusimman tiedon, osaamisen ja tekniikan avulla vastuullisemmiksi. Soita tai laita viestiä ja keskustellaan tilanteestanne ja tarpeistanne tarkemmin!

Uusien vastuullisten digipalveluiden suunnittelu ja kehitys

Jos tavoitteenne on luoda uusia digipalveluita, olkaa yhteydessä ja käydään läpi, minkälaiset ratkaisut tukevat liiketoimintaanne parhaiten. Halumme ymmärtää liiketoimintanne sekä laaja kokemuksemme suunnittelusta ja kehityksestä takaa toimivat ja pitkäikäiset uudet digipalvelut. Teemme työmme vastuullisesti ja toimimme kehitysprosessinne mukaisesti sekä autamme kehittämään sitä eteenpäin laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Tarvitsette sitten yhden arkkitehdin, ohjelmistokehittäjän tai koko tiimin, me autamme.

Koodaamme vastuullisesti ja luomme tehokkaita ratkaisuja. Vastuullinen suunnittelu ja koodaus tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä, kun palvelut ovat aikaa kestäviä ja energiatehokkaita. Vastuulliset digipalvelut ovat kustannustehokas ratkaisu ja tukevat osaltaan kestävää kehitystä. Soita tai laita viestiä ja keskustellaan tilanteestanne ja tarpeistanne tarkemmin!

Asiantuntijaluento vastuullisista digipalveluista

Asiantuntijaluento auttaa kokonaisuudessaan lisäämään minkä tahansa organisaation ymmärrystä ja kyvykkyyksiä digipalveluiden vastuullisuuteen sekä vihreään ICT:hen liittyen. Sisältöä on mahdollista muokata myös sen mukaan, kohdennetaanko sitä enemmän vastuullisuutta organisaatiossa johtaville vai esimerkiksi ICT:n puolella kehitystä tekeville henkilöille.

Luennon aikana kuulijoille avautuu esimerkiksi digitaalisen vastuullisuuden merkitys minkä tahansa organisaation toiminnassa, digitaalisten palveluiden energiankulutus ja se, mitä kuka tahansa, roolistaan riippumatta (ICT-kehittäjä, palveluiden ostaja, päättäjä) voi aiheen suhteen tehdä. (Hinta 500 € + alv)